Het Hilboesen-orgel

In 1900 bouwde Johannes Hilboesen, meesterknecht van Ypma, het hoofdorgel van de Sint-Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. Het orgel heeft geen kas, maar staat opgesteld achter het front in een nis in de kerk. Het originele neogotische front is van eiken. In de torens bevinden zich sprekende pijpen, evenals in de bovenste etage van de middelste tussenvelden. In 1940 is door de firma B. Pels & Zn. een nieuw sleepladenorgel met elektropneumatische tractuur geplaatst achter het oude front, met gebruikmaking van bestaande windvoorziening en pijpwerk. Het orgel is tevens in zijn geheel naar achteren – in de toren – geplaatst, de schepbalgen verwijderd, twee regulateurs toegevoegd en is de pedaalomvang uitgebreid van C-d1 tot C-f1. Daarnaast zijn de volgende dispositiewijzigingen doorgevoerd:

  • HW – Fluit Harmonique 8′, + Dolce 8′ (Dolcissimo van Positief);
  • POS – Dolcissimo 8′, + Fluit 8′ (Fluit Harmonique 8′ van HW), Salicionaal 4′ -> Nasard 2 2/3;
  • PED Violoncel 8′ -> Prestant 4; Bazuin 16′ vervangen.

In de periode 1940-1974 zijn vervolgens nog een aantal dispositiewijzigingen doorgevoerd:

  • HW Fluit Gedekt 4′ -> Quint 2 2/3;
  • Pos Vox Celeste 8′ -> Prestant 4′ (vanaf c), Fluit Traver 4′ ingekort tot natuurlijke lengte.

In 1974 heeft Jac. van der Linden & Co de windladen gerestaureerd en de slepen vervangen door verende exemplaren in plexiglas. Voorts zijn de volgende dispositiewijzigingen doorgevoerd:

  • HW – Dolce 8′, + Sesqualter 1-2 st., Trompet 8′ vervangen;
  • Pos – Clarinet 8′, + Dulciaan 8′.

Firma Pels & Van Leeuwen heeft in 1984 een aantal grote balgen en registerbalgjes opnieuw beleerd, het sleepaandruksysteem van de discantladen verbeterd, toetspistons onder de laden afgeregeld en de pneumatische bediening van de crescendokast gereviseerd. Tevens is een eerste aanzet gemaakt om de dispositie terug te brengen naar de oorspronkelijke toestand:

  • HW Quint 2 2/3 -> Fluit 4′;
  • POS Gamba 8′ is zwevend gestemd.

De huidige dispositie van het orgel is als volgt:

Hoofdwerk Positief (in zwelkast) Pedaal

Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Salicionaal 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′
Sesquialter 3-4 st.
Mixtuur 2 st.
Trompet 8′

Fluit 8′
Gedekt 8′
Gamba 8′
Prestant 4′
Dwarsfluit 4′
Nasart 2 2/3
Piccolo 2′
Dulciaan 8′
Subbas 16′
Open Bas 8′
Prestant 4′
Bazuin 16′

De Sint-Bonifaciuskerk

De R.K. Sint-Bonifaciuskerk is een driebeukige neogotische pseudobasiliek met dwarsschip gebouwd in 1886 naar een ontwerp van Everardus Johannes Margry. Typerend voor het werk van Magry is de veelvuldige toepassing van het zaagtandmotief in gemetseld lijstwerk en de houten gewelven van het midden- en dwarsschip. De zijbeuken zijn in steen overkluisd. De kerk is in later tijd gepolychromeerd.